Autobezitters kiezen niet meer voor status maar voor duurzaamheid

Het bezit van een auto is voor veel consumenten allang geen heilig goed meer. Bijna de helft van de huidige autobezitters is niet van plan een nieuwe auto aan te schaffen of weet dit nog niet zeker. In de toekomst zal steeds vaker gekozen worden voor kleine, zuinige auto’s en voor nieuwe, alternatieve vervoersmethoden. Dealers en autobedrijven zullen hun bestaande business modellen moeten aanpassen om in te spelen op de nieuwe mobiliteitswensen.

Onlangs liet Marktplaats onderzoeksbureau MSI-ACI onderzoek doen naar de veranderende mobiliteitsbehoeften van consumenten.

Download het onderzoek