Terug naar overzicht

Advertenties filteren

Je kunt je advertenties filteren op de volgende 5 items:

Marktplaats Pro-advertenties of reguliere advertentie

Al je advertenties staan voor het gemak in 1 overzicht. Om alleen de Marktplaats Pro advertenties (de betaalde advertenties zegmaar) te zien kies je Pro-advertenties. Om alleen de Reguliere Advertenties te zien kies je Reguliere advertenties. Reguliere advertenties zijn de gewone normale advertenties die je plaatst zonder een CPC in te stellen.

Vrij zoekwoord

Je kunt je advertenties filteren op woorden die gebruikt zijn in de titel. Typ je bijvoorbeeld buggy in, dan worden alleen die advertenties getoond met het woord buggy in de titel, ongeacht gebruik van hoofd- en kleine letters.

Rubriek

Kies uit deze lijst een rubriek waarop je wilt filteren. Alleen de categorieën waar je advertenties hebt geplaatst zullen in de lijst worden getoond.

Status

Kies status als je wil filteren op de status van je advertenties. De lijst zal niet alle mogelijke statussen bevatten, maar alleen die die van toepassing zijn op je advertenties. Als je bijvoorbeeld geen actieve Pro-advertenties hebt, zal de optie Actief niet getoond worden.